Herroepingsrecht

Nadat je een abonnement bent aangegaan heb je op basis van het herroepingsrecht 14 dagen de tijd om je abonnement zonder opgave van redenen te ontbinden. Als we het maandbedrag al hebben ge├»ncasseerd zullen we onverwijld maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding het te veel betaalde bedrag aan je terugstorten op het bankrekeningnummer dat je bij inschrijving hebt opgegeven. Je kunt eenvoudig gebruik maken van het herroepingsrecht door binnen 14 dagen een mail te sturen naar [email protected] dat je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht. Het is voldoende als je je bericht binnen deze 14 dagen aan ons hebt verstuurd. Wanneer je je abonnement